• darkblurbg
    Welkom bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie
    Als u kiest voor behandeling bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie bent u verzekerd van goede zorg:
    professionele hulpverlening, een veelzijdig aanbod en een persoonlijke benadering
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Basis GGZ of Specialistische GGZ?
Sinds 1 januari 2014 is de huisarts meer verantwoordelijk voor de behandeling van psychische klachten. Dit doet de huisarts samen met een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Wanneer de huisarts u niet voldoende kan behandelen en er is een vermoeden van een psychische stoornis, kan deze u doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ, of de gespecialiseerde GGZ.

Basis GGZ: Klachtgericht/Enkelvoudig
U kunt door uw huisarts doorverwezen worden naar de basis GGZ als u een psychische stoornis heeft of als de huisarts dit vermoeden heeft.

Klachtgerichte of kortdurende psychotherapie richt zich op de behandeling van één of een aantal symptomen en specifieke klachten. Hier wordt minder ingegaan op de persoonlijkheid of de identiteitsbeleving of persoonsgeschiedenis van de cliënt. Het doel is om de klachten te behandelen die iemand nu ervaart. De duur bedraagt tussen een paar tot ongeveer 10 gesprekken.

Specialistische GGZ: Persoonsgericht/Complex

U kunt doorverwezen worden naar de Specialistische GGZ als u last heeft van ernstige en/of complexe psychische of psychiatrische klachten. Dit wordt ook wel 2e lijns zorg genoemd. In de specialistische zorg staat naast de direct aanwezige klachten ook de complexe problematiek onderliggend aan de klachten meer centraal. Hier wordt wel stil gestaan bij de persoonsgeschiedenis van de cliënt en worden klachten bekeken in het kader van diens persoonlijkheid. De identiteit en zelfbeleving staan hier meer centraal. In de specialistische zorg zal daarnaast ook veel nadruk liggen op het proces wat iemand doormaakt, of het proces van de therapie. Het doel is door dit proces een meer structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving te bewerkstelligen.