• darkblurbg
    Welkom bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie
    Als u kiest voor behandeling bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie bent u verzekerd van goede zorg:
    professionele hulpverlening, een veelzijdig aanbod en een persoonlijke benadering
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Kwaliteitseisen

De beroepstitels van Psychotherapeut BIG en GZ-Psycholoog BIG zijn beschermd en opgenomen in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Ook beschermt deze wet de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. In de praktijk wordt de therapie geboden door een BIG-geregistreerde Psychotherapeut/GZ-Psycholoog.

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 1 januari 2017 geldt dat elke zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut moet hebben, willen ze aanspraak kunnen maken op vergoeding vanuit de Generalistische Basis GGZ. Het doel van het kwaliteitsstatuut is drieledig: de cliënt weet waar hij of zij aan toe is, als deze in zorg komt; samenwerkingsafspraken tussen professionals en zorgaanbieders zijn helder beschreven en het geeft inzicht voor financiers en toetsende instanties in de kwaliteit van zorg van de aanbieder. De zorgaanbieder dient  onder andere te omschrijven hoe deze de juiste hulp op de juiste plaats bewerkstelligt, binnen een professioneel kwalitatief verantwoord netwerk. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Hier kunt u het kwaliteitsstatuut van de praktijk bekijken.

LVVP Visitatie

De LVVP hecht veel waarde aan transparantie en toetsbaarheid van de kwaliteit en spant zich hier samen met haar leden voor in. Visitatie is daar een goed instrument voor. De praktijk is door de LVVP gecertificeerd.