• darkblurbg
    Welkom bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie
    Als u kiest voor behandeling bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie bent u verzekerd van goede zorg:
    professionele hulpverlening, een veelzijdig aanbod en een persoonlijke benadering
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Het zorgprestatiemodel: wat is er veranderd voor patiënten vanaf 2022?

Op 1 januari 2022 is er iets veranderd in de ggz. Het zorgprestatiemodel is ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op deze pagina.

 

Tarieven Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 is het systeem om tarieven te berekenen veranderd van diagnosebehandelcombinatie's (DBC's) naar het zorgprestatiemodel (ZPM). Dat betekent dat het tarief (voortaan) afhangt van het type en de duur van uw consult. 

 

Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ?

Tarieven voor psychotherapie (GGZ) worden volgens het Zorg Prestatie Model (ZPM) berekend en zijn vrijgesteld van BTW.
Ik bied zowel Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (gb-GGZ) als Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (g-GGZ). EMDR kan daar onderdeel van zijn.
 

Verwijsbrief

Om voor een behandeling in de generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz in aanmerking te komen, hebt u een verwijsbrief nodig. De huisarts, bedrijfsarts of de medisch specialist kunnen u een verwijsbrief geven.

Zonder verwijsbrief kan de psycholoog/psychotherapeut u niet in behandeling nemen en zal uw zorgverzekeraar de zorg niet vergoeden.

Hebt u nog geen verwijsbrief, maak dan eerst een afspraak bij de huisarts en vraag erom. De huisarts kan u alleen doorverwijzen als er een vermoeden is van een stoornis. Neem de verwijsbrief mee naar de eerste afspraak.

 

Diagnostiek

Elke behandeling omvat een of enkele diagnostieksessies (maximaal vier per jaar) om goed te kunnen bepalen welke behandeling het beste aansluit bij u vraag.
 
De kosten van een consult hangen af van de duur van de sessie. Ik werk volgens het 'principe planning = realisatie': het type afspraak dat gepland staat is het type afspraak dat in rekening gebracht wordt.
 
Duur vanaf 5 minuten 40,25 euro
Duur vanaf 15 minuten 70,58 euro
Duur vanaf 30 minuten 120,53 euro
Duur vanaf 45 minuten 170,38 euro
Duur vanaf 60 minuten 196,35 euro
Duur vanaf 75 minuten 239,96 euro
Duur vanaf 90 minuten 293,84 euro
Duur vanaf 120 minuten 425,65 euro
 
De genoemde tarieven zijn de maximale tarieven in 2023. Afhankelijk van de afspraak die ik daarover heb met uw zorgverzekeraar breng ik daarvan een percentage tussen 80% en 100% in rekening.

NZa Tariefbeschikking

 

Behandeling

De kosten van een consult hangen af van de duur van de sessie. Ik werk volgens het 'principe planning = realisatie': het type afspraak dat gepland staat is het type afspraak dat in rekening gebracht wordt.
 
Duur vanaf 5 minuten 30,12 euro
Duur vanaf 15 minuten 58,28 euro
Duur vanaf 30 minuten 101,71 euro
Duur vanaf 45 minuten 145,72 euro
Duur vanaf 60 minuten 173,65 euro
Duur vanaf 75 minuten 214,24 euro
Duur vanaf 90 minuten 261,48 euro
Duur vanaf 120 minuten 385,41 euro

De genoemde tarieven zijn de maximale tarieven in 2023. Afhankelijk van de afspraak die ik daarover heb met uw zorgverzekeraar breng ik daarvan een percentage tussen 80% en 100% in rekening.

NZa Tariefbeschikking

 

Onverzekerde zorg

Soms kan er geen diagnose gesteld worden volgens de DSM 5 classificatie. Een klein aantal diagnoses valt buiten het basispakket. Als u dan toch behoefte heeft aan psychotherapie wordt het tarief op dezelfde wijze berekend als hierboven vermeld. U komt dan niet voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking.

 

Betalingsvoorwaarden bij niet tijdige afmelding

De beroepsvereniging LVVP heeft betalingsvoorwaarden opgesteld. Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie houdt zich aan deze betalingsvoorwaarden. Indien u niet tijdig (uiterlijk 24 uur voor de afgesproken sessie) afzegt, wordt niet het gehele bedrag in rekening gebracht, maar rekenen we € 75,- aan, te voldoen voor de volgende sessie. Probeer daarom een te late afmelding te voorkomen.

Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars met wie Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie een contract heeft.  

Bovenstaande informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten. Zie daarvoor de disclaimer.