• darkblurbg
    Welkom bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie
    Als u kiest voor behandeling bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie bent u verzekerd van goede zorg:
    professionele hulpverlening, een veelzijdig aanbod en een persoonlijke benadering
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
Psychologische behandeling en psychotherapie zie ik als een manier voor cliënten om weer in contact te komen met de eigen belevingswereld, eigen kracht en de eigen autonomie. Het werkzame principe van therapie ligt in de cliënt, niet in de therapeut. De therapeut helpt de cliënt bij het op gang brengen van het gestagneerde proces met als doel de levenskwaliteit bevorderen. Dit alles kan mijns inziens alleen maar plaatsvinden in een veilige behandelrelatie.