• darkblurbg
  Welkom bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie
  Als u kiest voor behandeling bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie bent u verzekerd van goede zorg:
  professionele hulpverlening, een veelzijdig aanbod en een persoonlijke benadering
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Wetten, regels & beroepscodes

 

De vrijgevestigde psycholoog/psychotherapeut is verplicht zich te houden aan bepaalde wetten en regels. Voor psychotherapeuten geldt de beroepscode voor psychotherapeuten, psychologen dienen zich te houden aan de beroepscode voor psychologen.

Verder geldt een aantal wetten waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en patiënten zijn vastgelegd.

 • de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
 • de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
 • de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Onderaan deze pagina vindt u de belangrijkste regelgeving voor de geestelijke gezondheidszorg.