• darkblurbg
    Welkom bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie
    Als u kiest voor behandeling bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie bent u verzekerd van goede zorg:
    professionele hulpverlening, een veelzijdig aanbod en een persoonlijke benadering
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Algemeen

Psychologische zorg in de generalistische basis GGZ betreft kortdurende behandeling van ‘lichte tot matige psychische problematiek’, door middel van een generalistische aanpak. In de generalistische basis GGZ werken doorgaans GZ-psychologen en eerstelijnspsychologen die specifiek zijn opgeleid om mensen met verschillende soorten problemen te helpen.

Werkwijze

Na de aanmelding volgt één intakegesprek om tot een diagnose en behandelplan te komen. Dit gebeurt in nauw overleg en samenwerking tussen cliënt en therapeut. In het behandelplan worden de behandeldoelen en het therapieaanbod op elkaar afgestemd. De methode en duur (Basis GGZ Kort (BK), Middel (BM), Intensief (BI)) die gekozen wordt voor de behandeling hangt mede af van de diagnose en de hulpvraag van de cliënt. 

Neem contact op